Příspěvek do sborníku na GIS Ostrava 2014 - Využití prostorových dat a bezbariérovost

Úplný text příspěvku do sborníku mezinárodní konference GIS Ostrava konané v lednu 2014 v Ostravě

Přednáška: Využití prostorových dat a bezbariérovost
Přednášející: Michal Rada – Ministerstvo vnitra ČR a Governance accessibility forum
Anotace: Geodata a mapové systémy jsou naprosto zásadní pro určité aktivity Governance Accessibility, jako je například bezbariérová doprava nebo obecně bezbariérovost prostředí. Základem pro takové využití jsou ale kvalitní navigační systémy a především kvalitní data, která se naučíme správně využívat. Pojďme se tedy podívat, jak můžeme tato data využít pro zlepšování přístupnosti a využitelnosti prostředí a služeb nejen pro zdravotně postižené.

Prezentace je na adrese
http://presentations.site44.com/gisostrava2014-geodataabezbarierovost

Úplná verze příspěvku je na adrese
http://presentations.site44.com/gisostrava2014-geodataabezbarierovost/prispevekdosborniku


Využití prostorových dat a bezbariérovost

Michal Rada

Geodata a mapové systémy jsou naprosto zásadní pro určité aktivity Governance Accessibility, jako je například bezbariérová doprava nebo obecně bezbariérovost prostředí. Základem pro takové využití jsou ale kvalitní navigační systémy a především kvalitní data, která se naučíme správně využívat. Pojďme se tedy podívat, jak můžeme tato data využít pro zlepšování přístupnosti a využitelnosti prostředí a služeb nejen pro zdravotně postižené.

Problematika odstraňování bariér (slovo “bezbariérovost” je totiž poněkud mylně používáno) je řešena jak na národní, tak i na světové úrovni poslední tři desítky let. Ukazuje se, že jednou z naprosto základních potřeb je, aby veřejné služby a veřejný prostor mohli využívat opravdu všichni – tedy i osoby s nějakými specifickými potřebami. Samozřejmě na prvním místě jsou to právě zdravotně postižení, ovšem zdaleka nejen oni.

Využití takzvané “geoinformatiky” v otázkách architektury, stavebnictví, územního plánování, projektování a rozvoje veřejného prostoru a nebo třeba v dopravě či životním prostředí asi napadne každého. Ale s využitím relevantních dat, moderních systémů a moderních a funkčních služeb nám tahle oblast datové informatiky může pomoci i s otázkami odstraňování bariér a hlavně se zlepšováním využívání veřejných služeb a veřejného prostoru i ze strany těchto uživatelů. Na následujících stranách se pokusím alespoň základně nastínit, jak konkrétně….

Co potřebujeme znát a mít?

Řekněme si ale nejdřív, o čem to vlastně je, respektive, co musíme znát a vědět, abychom tuto problematiku dokázali řešit opravdu efektivně:

Když si to tedy shrneme, potřebujeme udržet několik základních principů. Pro různé typy postižení lze určit různé potřeby, ale obecně se neobejdeme bez následujících věcí:

Potřeby cílových skupin

Už jsme si řekli, že jednotlivé cílové skupiny mají své specifické potřeby, a to se pochopitelně týká i oblasti bezbariérovosti prostředí a služeb. A pochopitelně potřeba odstraňovat bariéry se netýká jen osob se zdravotním postižením. Pro laika se ale dá vybrat několik základních bodů, které jsou výchozími potřebami jednotlivých cílových skupin:

Geodata a mapové systémy jsou naprosto zásadní pro určité aktivity Governance Accessibility, jako je například bezbariérová doprava nebo obecně bezbariérovost prostředí. Základem pro takové využití jsou ale kvalitní navigační systémy a především kvalitní data, která se naučíme správně využívat. Pojďme se tedy podívat, jak můžeme tato data využít pro zlepšování přístupnosti a využitelnosti prostředí a služeb nejen pro zdravotně postižené.

Jak nám může pomoci geoinformatika?

Vydefinovali jsme si to, proč se tím vůbec zabývat. A teď si pojďme říci, jak nám v téhle oblasti mohou pomoci takzvaná “geodata” a související systémy.

Když se na to podíváme trochu z nadhledu, zjistíme, že ve svých systémech máme ohromné množství různých užitečných dat. Akorát je pro tuto oblast prakticky nevyužíváme.

Hned zkraje si řekněme, že existují dva zásadní pohledy na geodata a na jejich využívání:

  1. Pohled správce – který chce mít pro svoji činnost a pro své kvalitní rozhodování k dispozici kvalitní a relevantní data. Ovšem sám se musí postarat o to, aby takováto data měl a aby byla skutečně kvalitní a skutečně relevantní.
  2. Pohled uživatele – který nechce ani tak samotná data, ale služby nad těmito daty poskytovanými. Toho z principu nezajímají problémy a obtíže při získávání a aktualizaci dat, on vyžaduje přesnost a aktuálnost a funkční a využitelné služby.

Z toho plynou také tak trochu odlišné zájmy. Shrneme-li si to a budeme-li zcela upřímní, zájmem správce je si co nejvíce usnadnit a zjednodušit práci (a občas to dělá zcela opačně) a zájmem uživatele je co nejširší okruh dat a služeb a co největší rozsah zodpovědnosti za ně ze strany správce.

Na evropské i národní úrovni se tato oblast – tedy “využití geoinformatiky” dostává do základních principů “governance accessibility”. U nás na národní úrovni v tuto chvíli pracujeme zejména na těchto základních opatřeních:

Pojďme si na pár příkladech ukázat konkrétní využití “relevantních” dat. Vezmeme si dva obecné příklady:

Služba navigace

Asi to první co nás napadne je to, že prostorová data můžeme využít při navigaci, a to jak při on-line navigaci v prostoru (třeba pomocí družicových systémů), tak i v okamžiku přípravy určité cesty třeba prostřednictvím mapové aplikace. U osob se zdravotním postižením přitom nestačí jen “tupě navigovat” určitým prostředím dle nějaké “trasy”. Zde hrají roli právě i možné bariéry, kterým je vhodné v ideálním případě se vyhnout a nebo na ně alespoň upozornit. Proto potřebujeme kvalitní a této úloze přizpůsobená data.

V ideálním případě funguje služba navigace takto:

  1. Něco hledám, najdu adresu či místo na mapě
  2. Sestavím si trasu dle svých specifických potřeb
  3. Mám podrobné informace o trase a o překážkách na ní
  4. Jsem schopen se navigovat po trase
  5. Pokud se něco stane, jsem schopen reagovat a případně si přivolat pomoc

A zase si udělejme nějaký praktický příklad: Osoba na vozíku se chce ve městě dostat z jednoho místa na druhé. V ideálním případě existuje aplikace, která posbírá nejen data o ideální trase a způsobu dopravy (třeba hromadnou dopravou), ale také do plánování zakomponuje data o bariérovosti/bezbariérovosti po cestě. Třeba cesta nízkopodlažním autobusem je sice hezká, ovšem vystoupí-li cestující na vozíku na stanici, kde široko daleko není správné upravený nájezd na chodník na křižovatce, je mu de facto bezbariérovost samotného autobusu k ničemu. Aplikace tedy v našem ideálním případě nabídne trasu, kde zakreslí také takové podrobnosti, jako jsou správné či nesprávné sklony a nájezdy z a na chodník a uživatel tak rovnou vidí (třeba zobrazením zelené, žluté a červené cesty), kde se s bariérami setká a kde ne.

Pro odstraňování bariér

Prostorová data jsou relevantní i pro potřeby odstraňování již existujících bariér. Třeba pro obce, ale i pro dopravce či pro poskytovatele a garanty jednotlivých veřejných služeb, mohou být kvalitní data základem pro jejich rozhodování nad odstraněním existujících bariér a nad nevytvářením nových. I zde jde ale především o relevanci a kvalitu dat. Nemám-li jistotu, jak kvalitně mám ve svých systémech zanesena data o křižovatkách, nemohu je automatizovaně využívat – a u bezbariérovosti to platí dvojnásob, neboť jen málokoho napadne data vztahující se k bezbariérovosti a bariérovosti (ať už prostoru, či něčeho jiného) považovat za neoddělitelnou součást prostorových informací, které spravuje a se kterými chce a umí pracovat.

S daty ale musíme umět pracovat. Ve své podstatě totiž nezáleží jen na tom, jak rychle a v jaké kvalitě jsme schopni relevantní data (nejen o bariérovosti) získat a spravovat, ale jak je umíme využívat. A v neposlední řadě také na tom, jestli se k nim dokážeme správně “chovat”.

Jak to NEMÁ vypadat?

Jak by to naopak mělo vypadat?

A na závěr pár zcela konkrétních příkladů, kterými si tak trochu heslovitě shrneme to, co jsme si na předchozích řádcích ukázali: