Využití prostorových dat a bezbariérovost

GIS Ostrava, leden 2014

Michal Rada, "Governance accessibility forum a Ministerstvo vnitra ČR

Technické informace k prezentaci:

Tato prezentace byla vytvořena ve formátu HTML5-presentations a je přístupná i pro osoby se zdravotním postižením, a to bez jakékoliv nadstavby, či doplňků třetích stran. Prezentaci lze prohlížet s využitím internetového prohlížeče jako běžnou webovou stránku. Prezentaci lze v prostředí internetového prohlížeče ovládat běžnými klávesami a také jakýmkoliv prezentérem ve standardu HID device.

Pokud prohlížeč nepodporuje tento standard či při tisku prezentace se vytvoří její čitelná lineární verze se stejným obsahem.

Prezentace: Využití prostorových dat a bezbariérovost
URL: http://presentations.site44.com/gisostrava2014-geodataabezbarierovost

O čem to je?

Požadavky (známe)

Data (máme a umíme využívat)

Situace (známe a umíme řešit)

Co potřebujeme?

Pro různé typy postižení lze určit různé potřeby, ale obecně se neobejdeme bez následujících věcí:

Dva pohledy na data

  1. SPRÁVCE - Jedním z požadavků správce je využití dat pro relevantní rozhodování
  2. UŽIVATEL - Jedním z požadavků uživatele je využití dat pro relevantní použití při navigaci a službách

Z toho plynou také tak trochu odlišné zájmy. Shrneme-li si to a budeme-li zcela upřímní, zájmem správce je si co nejvíce usnadnit a zjednodušit práci (a občas to dělá zcela opačně) a zájmem uživatele je co nejširší okruh dat a služeb a co největší rozsah zodpovědnosti za ně ze strany správce.

Potřeby cílových skupin

Zrakově postižení

Navigují se buď sami s využitím aplikací v mobilním telefonu, nebo jdou s vidícím průvodcem, či vzdálenou asistencí.

Potřeby cílových skupin

Osoby se sníženou pohyblivostí

Jsou schopny samostatné navigace, ale mají problémy s liniovými bariérami.

Potřeby cílových skupin

Osoby se sluchovým postižením

Jsou schopny samostatné navigace, je však vhodné sdělovat informace vhodnou formou (psaný jazyk, piktogramy apod.)

Národní aktivity

Na národní úrovni jsou zejména tyto aktivity:

Ideální využití dat

Služba navigace

V ideálním případě funguje služba navigace takto:

  1. Něco hledám, najdu adresu či místo na mapě
  2. Sestavím si trasu dle svých specifických potřeb
  3. Mám podrobné informace o trase a o překážkách na ní
  4. Jsem schopen se navigovat po trase
  5. Pokud se něco stane, jsem schopen reagovat a případně si přivolat pomoc

Ideální využití dat

Pro odstraňování bariér

Prostorová data jsou relevantní i pro potřeby odstraňování již existujících bariér

Práce s geodaty

S daty ale musíme umět pracovat:

Jak to NEMÁ vypadat?

Práce s geodaty

S daty ale musíme umět pracovat:

Jak by to mělo vypadat?

Pár příkladů

Pár příkladů

Zdroje

Governance accessibility forum: http://czgaf.site44.com
Blog o GA: http://scriptogr.am/ga
Koncepce bezbariérové dopravy v Praze: http://koncepcebezbarierovedopravyvpraze.site44.com

Úplný text příspěvku naleznete na adrese:
http://presentations.site44.com/gisostrava2014-geodataabezbarierovost/prispevekdosborniku